Результати діяльності
№ завдання Завдання Термін виконання Відмітка про виконання
T1.1 Запустити та підтримувати веб-сайт Проєкту М3-AP
T1.2 Організувати переговори між освітянами, місцевими, регіональними, державними установами, що мають відношення до гірничої галузі, бізнесом та громадськими організаціями з приводу наповнення та якості навчальних курсів М3, М22
T1.3 Налагодити тісні зв’язки з координаторами успішних завершених/поточних проєктів напряму Жан Моне: Модулі М2
T2.1 Розробити матеріали Курсу 1 «Міжнародна діяльність в індустрії блочного каменю» М9, М22
T2.2 Модернізувати матеріали Курсу 2 «Відкриті гірничі роботи» М9, М22
T2.3 Модернізувати матеріали Курсу 3 «Фактурна обробка та фрезерування каменю» М9, М22
T2.4 Забезпечити навчання студентів в рамках розроблених Курсів М11-20, М23-32
T3.1 Розробити та провести Зимові Школи для школярів, молоді та потенційних студентів «Український MineCraft: видобуваймо камінь по-європейськи!» М15, М27
T3.2 Розробити та провести Літні Школи «Євроінтеграція кам'яної промисловості України» для зовнішніх експертів М21, М33
T4.1 Започаткувати секцію конференції «Європейські студії в галузі гірництва та екології», спрямовану на дослідження аспектів ЄС у галузі видобування блочного каменю М18, М30
T5.1 Організувати переговори/консультації з європейськими ЗВО, які мають спеціальність «Гірнича справа», щодо якості змісту курсів та майбутньої міжнародної співпраці М4, М16
T6.1 Опублікувати 3 фахові наукові статті, присвячені темі кожного з Курсів М29
T7.1 Забезпечити ефективне управління Проєктом М1-36
T7.2 Розробити стратегію забезпечення якості, моніторингу та оцінки Проєкту М1-36
T7.3 Забезпечити належний вплив та розповсюдження результатів Проєкту М1-36
T7.4 Забезпечити стійкість та довгостроковий вплив результатів протягом періоду реалізації Проєкту та після його закінчення М1-AP