Про Проєкт

Цей проект спрямований на краще розуміння ефективних практик ЄС у сфері індустрії блочного каменю (ІБК) з метою їх впровадження в Україні. Модуль складається з 3 навчальних дисциплін (1 нової та 2 оновлених) для студентів гірничого профілю, Літньої Школи для зовнішніх експертів та Зимової Школи для молоді щодо особливостей розробки/обробки/торгівлі каменем в ЄС, важливості прийняття європейських норм та перспектив для ІБК в Україні. Планується також започаткування Секції конференції, приуроченої дослідженням ЄС у сфері ІБК. Таким чином, Модуль складатиметься з 592 академічних годин і охоплюватиме щонайменше 336 слухачів протягом 3 років. Модуль підкреслює важливість впровадження європейських гірничих технологій, політики та підходів сталого розвитку в українській ІБК з міждисциплінарної точки зору (технології, екологія, законодавство).
Цілями Модуля є підвищення обізнаності слухачів щодо конкретних питань ІБК ЄС, трансформація знань у реалізацію практичних підходів на різних рівнях (освіта, наука, промисловість, ринок та уряд) та створення основи для майбутніх європейських досліджень у гірництві в Україні.

Цей Модуль Жана Моне є першим курсом вивчення питань ЄС в рамках інженерних спеціальностей в Державному університеті «Житомирська політехніка» та першим українським проєктом Erasmus+ з орієнтації гірничої освіти на норми ЄС. Він готуватиме майбутніх гірничих спеціалістів, які будуть впроваджувати підходи ЄС у промисловість.
Літня Школа сприятиме поширенню знань про технології, політику та підходи ЄС до формування законодавчої бази, діяльності органів управління та бізнес-сектору в Україні.
Зимова Школа сприятиме розвитку гірничої вищої освіти як такої та підкреслюватиме важливість впливу європейських студій на професійне та повсякденне життя молодого покоління.
Запуск секції конференції сприятиме популяризації європейських досліджень у галузі ІБК та промислової екології. Люди з особливими потребами/непривілейовані верстви суспільства, широка громадськість та інші ЗВО матимуть онлайн-доступ до заходів та матеріалів Проєкту.

Тривалість Проєкту –36 місяців (10.2022-09.2025), 592 академічних годин

Сума гранту: 30000 євро

3 навчальні дисципліни ((1 нова та 2 модернізовані) для студентів гірничого профілю:
1. Відкриті гірничі роботи
2. Фактурна обробка та фрезерування каменю
3. Міжнародна діяльність в індустрії блочного каменю (нова)

Літня школа "Євроінтеграція кам'яної промисловості України" для зовнішніх експертів

Зимова школа "Український MineCraft: видобуваймо камінь по-європейськи!" для школярів/молоді щодо особливостей розробки родовищ/переробки/торгівлі каменем в ЄС, важливості прийняття законодавства ЄС та перспектив для розвитку української каменедобувної галузі

Секція конференції "Європейськістудії в галузі гірництва та екології", присвячена європейським дослідженням у сфері видобування та обробки природного каменю

Цільові групи:
-потенційні та поточні студенти Житомирської політехніки: випускники коледжів та технікумів, студенти гірничих спеціальностей освітнього рівня «бакалавр»;
-викладачі Житомирської політехніки та інших ЗВО України, які бажають запровадити модулі INTEUAS;
-підприємства, організації, навчальні заклади, видобувні та переробні промислові підприємства, органи державної влади та інші потенційні роботодавці випускників отримають користь як від модулів INTEUAS (випускники - майбутні працівники), так і від Літніх Шкіл (перепідготовка для нинішніх працівників).

Виконавці: кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. та кафедра маркшейдерії Факультету гірничої справи, природокористування та будівництва