Проєктна команда
Korobiichuk
Валентин КОРОБІЙЧУК
Доктор технічних наук, Професор
Академічний та науковий керівник Проєкту
Координатор Курсу 2
Роль в Проєкті: відповідальний за Курс 2 (розробка навчальних матеріалів та викладання лекційних занять).
Лектор Літніх Шкіл.
Відповідальний за організацію Круглих столів, координацію наукової діяльності Проєкту/публікацій; консультант Зимових Шкіл.
Участь у переговорах/консультаціях з європейськими ЗВО як координатор Курсу 2.
Автор/співавтор щонайменше 1 наукової статті за тематикою Проєкту.
Відповідальний за розповсюдження результатів Проєкту, переговори/консультації з місцевими компаніями
SHAMRAI
Володимир ШАМРАЙ
К.т.н., Доцент
Координатор Курсу 3
Роль в Проєкті: відповідальний за Курс 3 (розробка навчальних матеріалів та викладання лекційних занять), координація Секції Конференції.
Лектор Літніх Шкіл, консультант Зимових Шкіл.
Участь у переговорах/консультаціях з європейськими ЗВО як координатор Курсу 3.
Автор/співавтор щонайменше 1 наукової статті за тематикою Проєкту.
Відповідальний за розповсюдження результатів Проєкту, переговори/консультації з місцевими компаніями.
SHLAPAK
Володимир ШЛАПАК
К.т.н., Доцент
Координатор Курсу 1
Роль в Проєкті: відповідальний за Курс 1 (розробка навчальних матеріалів та викладання лекційних занять), координація Зимових Шкіл.
Лектор Літніх Шкіл.
Участь у переговорах/консультаціях з європейськими ЗВО як координатор Курсу 1.
Автор/співавтор щонайменше 1 наукової статті за тематикою Проєкту.
Відповідальний за розповсюдження результатів Проєкту, переговори/консультації з місцевими компаніями.
MAMRAY
Василь МАМРАЙ
К.т.н., Доцент
Менеджер Проєкту (відповідальний за зовнішні зв'язки Проєкту)
Начальник відділу міжнародних зв'язків
Роль в Проєкті:відповідальний за загальну стратегію міжнародного співробітництва, переговори, домовленості про консультації з європейськими ЗВО.
Курс 3 - розробка навчальних матеріалів та викладання практичних занять, організація Літніх Шкіл.
Автор/співавтор щонайменше 1 наукової статті за тематикою Проєкту.
Відповідальний за менеджмент, контроль якості, моніторинг та комунікацію.
KYRYLENKO
Ніна КИРИЛЕНКО
Координатор Проєкту (технічна та адміністративна підтримка Проєкту)
Провідний спеціаліст відділу міжнародних зв'язків
Роль в Проєкті:відповідальна за Курс 1 (розробка навчальних матеріалів та викладання практичних занять), Курс 2 (модернізація частини навчальних матеріалів та викладання практичних занять).
Координація Шкіл, переговори з європейськими ЗВО.
Технічна та адміністративна підтримка проекту.
Автор/співавтор щонайменше 1 наукової статті за тематикою Проєкту.
Розробка контенту сайту Проєкту, публікація результатів Проєкту.